ارسال گل برای تسلیت و اهمیت آن | چرا گل می فرستیم؟

تاج گل برای مراسم سوگواری

ارسال گل برای تسلیت و اهمیت وجود آنها در مراسم سوگواری و اینکه چرا گل می فرستیم، از مواردیست که همیشه مورد پرسش بوده است.

آیا گلها از ارکان اصلی مراسم سوگواری هستند؟

نتایج یک مطالعه با عنوان “نقش گل و گیاه در روند سوگ”، ارزش گل و گیاه را در طول این تجربه در زندگی مردم اثبات کرده است و این تحقیق نشان داده که گلها یکی از ارکان اصلی مراسم سوگواری به حساب می آیند.

 بنیاد گل‌ و گیاه آمریکا به طور مشترک این پروژه تحقیقاتی را با کمیته اطلاعات گلفروشی تأمین مالی کرد.

صنعت گل این فرصت را دارد تا با استفاده از اطلاعات به دست آمده از این تحقیق، یک برنامه آموزشی ویژه برای مدیران برگزاری مراسم تشییع جنازه، درمانگران غم و اندوه و بخصوص عموم مردم در مورد اهمیت ارسال گل برای تسلیت در زمان سوگواری آماده کند.

گل برای تسلیت
گل برای تسلیت
هدف تحقیق

 هدف این تحقیق دو چیز بود:

۱ـ درک ارزش و نقش گل و گیاه در مراسم ترحیم و سوگواری

۲ـ تعیین اینکه چه کسانی و در چه زمانی گل می فرستند، و اینکه اصلا چرا گل می فرستیم؟

هدف اول و مشخص کردن دلیل ارسال گل برای تسلیت، و حس ارزشمندی که گیرنده از گرفتن گل دریافت می کند یک هدف اساسی بود.

برای دستیابی به این اهداف، مدیران برگزاری مراسم ترحیم، روانشناسان و روان درمانگران سوگ، ارسال کنندگان گل، و افرادی که ظرف یک تا پنج سال گذشته یکی از عزیزان خود را از دست داده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند.  

ارسال گل برای تسلیت، راهی برای ابراز همدردی

باوجود اینکه صنعت گل‌فروشی در جهان شاهد کاهش آمار فروش گل‌های همدردی و تسلیت است، اما اکثریت زیادی از سوگواران (۹۳ درصد) و ارسال‌کنندگان (۸۵ درصد) بیان کرده اند که حداقل یک بار دسته گل، تاج گل و یا سبد گل برای تسلیت و ابراز همدردی ارسال کرده‌اند.  

بیشتر اوقات، مردم بلافاصله پس از باخبر شدن از مرگ اطرافیان سبد گل یا تاج گل ارسال می کنند.

نتایج حاصل از این مطالعات این فرضیه را تأیید می کند که: گل ها وسیله ای برای ابراز همدردی هستند. 

۵۶ درصد از مدیران برگزاری مراسم ترحیم بر این باورند که افراد گل ها  و گیاهان را برای ابراز همدردی با خانواده می فرستند.

۸۵ درصد از فرستندگان گل گفتند که گلها را برای تسلی بازماندگان ارسال می کنند.

۸۲ درصد از افراد داغدار با این جمله موافق یا خیلی موافق هستند:

 “ ارسال گل برای تسلیت روشی است که نشان می دهم که آن شخص برایم مهم است.”

ارسال گل برای تسلیت در زمان سوگواری، نماد عشق، مراقبت و توجه به بازماندگان است.

۸۰٪ درصد از درمانگران سوگ که مورد بررسی قرار گرفتند، اینطور فکر می کنند که دریافت گل در روند سوگواری کمک بزرگیست.

۵۱٪ درصد افراد داغدار موافق یا خیلی موافق با این جمله بودند:

 «گل ها»، ( تاج گلها، دسته های گل، سبدهای گل٬ گیاهان سبز همه و همه ) بخش مهم و اساسی از مراسم تشییع جنازه هستند

از سوگواران پرسیده شد که کدام موارد و اقدامات مربوط به تسلیت و ابراز همدردی در مرگ عزیزانشان به اندوه آنها کمک کرده؟  

۸۳٪ گفتند که خانواده و دوستان کمک زیادی در این مسیر بوده اند.

۶۰٪ دریافت گل های همدردی را مطرح کردند.

۵۴٪ دریافت کارت های همدردی را عنوان کردند.

۴۶٪ درصد دریافت غذا، و ۴۹٪ دریافت کارتهای های خیریه را اعلام کردند.

تاج گل برای مراسم سوگواری
تاج گل برای مراسم سوگواری

یافته ها

 فاز اول مطالعه، به منظور درک ارزش و نقش گل برای تسلیت، در مراسم تشییع جنازه و سوگواری انجام شد.  نتایج نشان می‌دهد که متخصصان، مانند درمانگران سوگ و و برگزار کنندگان مراسم تشییع جنازه، بر این باورند که تشریفات پیرامون تشییع جنازه (از جمله ارسال و دریافت گل و گیاه) کمک بزرگی در روزهای سوگواری است.

همانطور که انتظار می رفت، ۹۹٪ از درمانگران سوگ که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند بر این باور بودند که مناسک و مراسم مربوط به مرگ و تشییع جنازه کمک بزرگی در روند سوگواری است.

 ۸۰٪ از آن افراد فکر می کنند دریافت گل یک کار بسیار موثر است.

در این تحقیق محققان از مدیران برگزاری مراسم ترحیم خواستند تا هفت موردی که اغلب اوقات با مراسم تشییع جنازه مرتبط هست و باعث تسلی خاطر بازماندگان می شود را عنوان کنند، و همچنین رتبه‌بندی کنند.

پس از حضور دوستان و آشنایان، مدیریت مراسم تشییع و روحانیون٬ گل‌ها و گیاهان در رتبه سوم قرار داشت.

 این در حالیست که نقش و تاثیر گلها بیشتر از کارت های همدردی و غذا بود.

دو مضمون یا ایده کلی به طور مکرر در مورد نقش گل ها در تشییع جنازه مطرح شد: 

۱- گل ها با جنبه عاطفی مرگ و تشییع جنازه همراه هستند.

 ۲گل ها در هنگام تشییع جنازه نقشی کاربردی دارند.

آیا ارسال گل برای تسلیت در کاستن غم و اندوه بازماندگان موثر است؟

پاسخ دهندگان در این مطالعه سراسری به سؤالاتی در مورد بسیاری از آیین های مرتبط با مرگ و تشییع جنازه و مراسم ترحیم و اینکه چقدر آنها در گذر از  غم و اندوه از دست دادن مؤثر بودند، پاسخ دادند.  

خانواده و دوستان بیشترین کمک و تاثیر را روی افراد داغدار داشتند. 

هشتاد و سه درصد از پاسخ دهندگان گفتند که خانواده و دوستان کمک زیادی به غم و اندوه آنها کردند.

با این حال، دریافت گل های همدردی در مقایسه با دریافت کارت های تسلیت، غذا و کمک های خیریه در رتبه دوم قرار گرفت و گفتند که دریافت گل در کاستن غم و اندوهشان بسیار موثر بوده است

نقش مهم گلها و گیاهان: ایجاد آرامش و گرما

برگزار کنندگان مراسم در پاسخ به این سوال که: یکی از تاثیرات مشخصی که گلها و گیاهان در مراسم تشییع جنازه دارد (به عنوان مدیر مراسم) چیست؟ اینگونه جواب دادند:

  ۲۹٪ مدیران مراسم ترحیم  ایجاد آرامش و گرما در مراسمرا عنوان کردند و ۴۰٪ پاسخها “ ابراز همدردی “ بود.

آنچه خانواده داغدیدگان در نظرسنجی پاسخ داده بودند این نقش را تایید می کرد:

۶۰٪ با این جمله: “گل در مراسم تشییع جنازه احساس خوبی به من می دهدو ۶۹٪ درصد با این جمله موافق بودندگل در مراسم خاکسپاری به من احساس گرمی می دهد.”

۸۰٪ کسانی که سوگواری را تجربه کرده بودند بر این باور بودند که حتی نگاه کردن به کارت روی گلها برای اینکه ببینند چه کسی گل ها را فرستاده برای آنها تسلی بخش و دلگرم کننده بوده است. 

گل ها حتی پس از تشییع جنازه نقش کاربردی ایفا می کنند. بنابراین ارسال گل برای تسلیت نه تنها در زمان خاکسپاری بلکه حتی پس از آن هم اثرگذار است.

به نظر می رسد گلها و گیاهان بیش از یک سبد یا گلدان باقیمانده از مراسم تشییع جنازه باشند، آنها یادبودی تازه و سبز و زیبا از کسی هستند که از دنیا رفته است.

گل تسلیت را برای چه کسی ارسال می کنیم؟

اگرچه اکثریت افراد بر این باورند که گل ها را برای بازماندگان ارسال می کنند، اما با اینحال فکر می کنند که گلی که می فرستند باید چیزی از زندگی فرد متوفی را نیز منعکس کند.

 ۳۰٪ در نظرسنجی اعتقاد داشتند که  ارسال گل برای تسلیت “برای متوفی” است و ۵۵٪ مخالف این نظر بودند.

علاوه بر این، ۷۵٪ موافق بودند که این گل هابرای بازماندگانارسال می شود.  

صرف نظر از اینکه گل ها را برای چه کسی ارسال می کنیم، ۵۰٪ از پاسخ دهندگان سوگوار با این ایده موافق بودند که گل های همدردی باید شامل گل های مورد علاقه فرد متوفی باشد و ۳۵٪ نظری نداشتند.

آیا ارسال گل شاخه بریده برای بازماندگان مناسب است؟

بعضی افراد معتقدند گل‌های شاخه بریده برای مراسم خاکسپاری مناسب نیستند چرا که فکر می کنند، وقتی گل‌ها می‌میرند، داغدیدگان مرگ را دوباره تجربه می‌کنند.

ولی نظرسنجی نشان داد که اکثر افراد (حدود  ۷۰٪)  مرگ عزیزانشان را با  از بین رفتن یک گل (‌پژمرده شدن ) مرتبط نمی دانند. ۱۵٪ موافق این نظر بودند و باقی نظری نداشتند.

 ۴۴٪  این جمله را باور داشتند: گلهای سبدگلها می میرند و از بین میروند همانطور که اندوه من با گذشت زمان فروکش می کند.”

برای چه کسی و چرا گل میفرستیم؟

فاز دوم مطالعه تعیین این موضوع بود که ارسال گل برای تسلیت چه دلیلی دارد؟ چه کسی گل می فرستد، چه زمانی گل ارسال کنیم؟ و اصلا چرا گل بفرستیم؟

۹۳٪ از پاسخ دهندگان به نظرسنجی حداقل یک بار گل به عنوان هدیه ارسال کرده اند.

هنگامی که محققان از آنها پرسیدند که ارسال گل و گیاه برای چه کسی بوده؟ یا از چه کسی گل دریافت کرده اید؟ اکثریت دوستان نزدیک یا اعضای خانواده را انتخاب کردند.

چرا گل بفرستیم؟
ارسال گل برای چه کسی بوده؟
چه زمانی گل ارسال می شود؟

 اکثر ارسال کنندگان گل که مورد بررسی تحقیق بودند،گزارش کردند که سبدگل یا تاج گل را بلافاصله پس از اطلاع از مرگ فرستادند (۹۳٪)

۴.۹٪ پس از مراسم تشییع جنازه

 و ۱.۲٪ هفته ها یا ماه ها پس از فوت یا برای سالگرد ارسال کرده اند.

در طول مصاحبه‌های متمرکز، چند نفر ذکر کردند که در اولین هفته پس از فوت عزیزشان و تشییع جنازه حمایت زیادی دریافت کردند و هفته‌ها و ماه‌های بعد آن این توجه و همدلی بسیار کم شد.

آنها گفتند که دریافت گل و یادداشت کوتاهی مبنی بر اینکه دوستان و اطرافیانمان در فکر ما هستند، در ماه‌های اولیه پس از فوت به ما خیلی حس دلگرمی داد.

برخی از مردم نیز اشاره کردند که دریافت گل و گیاه در سالگرد درگذشت عزیزشان احساس دلگرمی و آرامش زیادی به آنها داده بود.

 چرا  گل می فرستیم؟

 مردم اهدای گل را با ابراز عشق، مراقبت و توجه مرتبط می دانند و ارسال گل برای تسلیت با ابراز عشق و آرزوی آرامش همراه است.

هشتاد و دو درصد از پاسخ دهندگان به نظرسنجی با این جمله موافق بودند کهارسال گل و گیاه راهی است که به کسی نشان می دهم که برایم مهم است.”

۸۷٪ باور داشتند که گل ها نماد عشق و مراقبت هستند.  ۸۱٪ درصد  با این جمله که ارسال گل ها و گیاهان در زمان سوگواری نشان دهنده توجه و همدلی با بازماندگان است، موافق بودند.

گل ها راه ملموسی را برای مردم فراهم می کند تا همدردی و توجه خود را نسبت به داغدیدگان نشان دهند. آنها از این طریق احساس می کنند که در غم عزیزانشان شریک هستند و می توانند برای به آرامش رسیدن بازماندگان سهمی داشته باشند.

Candince Shoemaker and Diane Relf

نویسنده: کندنس شومیکر و دایان رلف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *