گل برای همدردی
2019-12-29
نمایش همه

گل برای بیمار

نتايج رفتارشناسي پژوهشگران نشان مي‌دهد كه هديه دادن گل به خصوص به هنگام عيادت از بيماران، بيش از هر چيز ديگري موجب شادي و تغيير روحيه آنان مي‌شود.

خوبه برای کسی که بیمار هست گل بفرستم؟

نتايج رفتارشناسي پژوهشگران نشان مي‌دهد كه هديه دادن گل به خصوص به هنگام عيادت از بيماران، بيش از هر چيز ديگري موجب شادي و تغيير روحيه آنان مي‌شود.

ما عادت كرده‌ايم براي عيادت بيماران فقط كمپوت، آب ميوه يا ميوه ببريم ولی ميتوان برای عيادت بيمار فقط به آن لحظه فكر نكرد.

براساس مطالعه پژوهشگران دانشگاه راجرز”‪ “Rogers university ‬درنيوجرسی آمريكا، خريدن گل و نگاه كردن به آن، موجب برانگيخته شدن احساس شادی و آرامش، طراوت، مثبت انديشی و دوري از غم و اندوه ميشود.

پروفسور”جنت هاويلند جونز” روان شناس از دانشگاه راجرز مي‌گويد نكته جالب توجه درباره نقش گل در سلامت روحی و رواني افراد آن است كه فرد با تماشا كردن به گل و لذت بردن از طراوت، رنگ و عطر زيبای آن، ميتواند حالت روحی نامتعادل خود را تغيير دهد و به حالت طبيعی بازگردد.

در واقع گل عاملی برای تعديل رفتار در طول شبانه روز بوده و هر بار نگاه كردن به آن عاملی برای ايجاد اتصال عصبی مثبت در مغز است.

رابطه ميان هديه دادن گل به بيماران و بهبود آنان:

محققان دانشگاه راجرز با مطالعاتي كه انجام داده‌اند موفق شدند رابطه ميان هديه دادن گل به بيماران و نقش آن در بهبود و سلامت آنان را كشف كنند. اين پژوهشگران دانشگاه راجرز مي‌گويند:

گل و گياه حتی شاخه‌ای‌ گل به سرعت می ‌تواند روحيه بيمار را تغيير دهد و او را شاد و هيجان‌زده كند. نشانه آن هم لبخند بيمار است و اين نشانه بروز يك تغيير در روحيه اوست.

نگاه كردن گل تاثيری طولاني روی حالت روانی بيمار گذاشته و رفتار او را به سرعت دگرگون ميكند به طوری كه افرادی كه در پيرامون شان گل و گياه وجود دارد، دو تا چهار برابر آرام تر، مهربان تر و شادتر از ديگران ارزيابی شده‌اند و ميتوانند اين حس را با رفتار مثبت خود به ديگران نيز منتقل كنند.

بنابراين، پژوهشگران توصيه ميكنند كه همواره يك شاخه گل يا يك گلدان كوچك گل در معرض ديد بيمارتان قرار دهيد.

گل و گياه باعث حس نگرش مثبت به زندگی، شادی و رضايت، صميميت و آرامش در بيمار ميشود.

Comments are closed.