بایگانی برچسب: ابراز همدردی

ارسال گل برای تسلیت و اهمیت آن | چرا گل می فرستیم؟

تاج گل برای مراسم سوگواری

ارسال گل برای تسلیت و اهمیت وجود آنها در مراسم سوگواری و اینکه چرا گل می فرستیم، از مواردیست که همیشه مورد پرسش بوده است. آیا گلها از ارکان اصلی مراسم سوگواری هستند؟ نتایج یک مطالعه با عنوان “نقش گل و گیاه در روند سوگ”، ارزش گل و گیاه را در طول این تجربه در […]