بایگانی برچسب: پرنس ویلیام

به کیت میدلتون چه چیز می شود هدیه داد؟

کیت میدلتون از زمان ازدواجش با شاهزاده ویلیام در رویدادهای مختلفی شرکت میکند و دسته گلهای زیادی از طرفداران مشتاق، کودکان یا افراد حاضر در آن رویداد هدیه می گیرد.