بایگانی دسته‌ی: گیاهان آپارتمانی

سانسوریا

گیاه آپارتمانی

سانسوریا گباهی با نگهداری آسان سانسوریا از گیاهان مقاوم و بسیار زیبا هست و جزو دسته گیاهان کم توقع محسوب می‌شود؛ چون گیاهی کم آب به شمار می‌آید و از طرفی، محیط کم نور را تحمل می‌کند. این گیاه، سمومی مانند اکسیدهای نیتروژن، زایلن و تولوئن را از محیط جذب می کند؛ بنابراین باعث بهبود […]